شمارش معکوس تا بزرگترین رویداد کشتی جهان

رقابتهای قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی جهان در سال ۲۰۱۷ به عنوان مهمترین رویداد بعد از المپیک ۲۰۱۶ ریو از اهمیت و حساسیت فراوانی برای کشورهای صاحب نام این رشته برخوردار است. میدانی بزرگ و مهم برای کشورهایی که حالا با تغییر و تحولات در ترکیب تیم های قبلی خود قصد دارند، نسل جدید از آزاد و فرنگی کاران خود را به دنیای کشتی معرفی کنند.

در همین راستا تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران هم با تغییرات محسوس در ترکیب خود که بیشتر از جوانان و نفرات کم تجربه تر تشکیل شده پای به این میدان بزرگ بین المللی خواهند گذاشت.

طبق برنامه رقابتهای کشتی قهرمانی جهانی، ابتدا مصاف فرنگی کاران طی روزهای ۳۰ و ۳۱ مرداد برگزار می شود و سپس نوبت به آزادکاران می رسد تا در روزهای ۳ و ۴ شهریورماه به مصاف هم بروند.

طبق اعلام اتحادیه جهانی کشتی، برنامه مسابقات جهانی ۲۰۱۷ فرانسه به شرح زیر است:

یکشنبه ۲۹ مرداد:

۱۹:۴۵ تا ۲۰:۱۵ : وزن کشی اوزان ۷۱ ، ۷۵ ، ۸۵ ، ۹۸ کشتی فرنگی

دوشنبه ۳۰ مرداد:

۱۲:۳۰ تا ۱۹:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۷۱ ، ۷۵ ، ۸۵ ، ۹۸ کشتی فرنگی

۱۹:۴۵ تا ۲۰:۱۵: وزن کشی اوزان ۵۹ ، ۶۶ ، ۸۰ ، ۱۳۰ کشتی فرنگی

۲۱:۳۰ تا ۲۴: مسابقات فینال و رده بندی  اوزان ۷۱ ، ۷۵ ، ۸۵ ،  ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی

سه شنبه ۳۱ مردادماه:

۱۲:۳۰ تا ۱۹:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۹ ، ۶۶ ، ۸۰ ، ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

۲۱:۳۰ تا ۲۴: مسابقات فینال و رده بندی کشتی فرنگی

پنجشنبه ۲ شهریور:

۱۹:۴۵ تا ۲۰:۱۵: وزن کشی اوزان ۵۷ ، ۶۱ ، ۸۶ ، ۱۲۵ کشتی آزاد

جمعه ۳ شهریور:

۱۲:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷ ، ۶۱ ، ۸۶ ، ۱۲۵ کشتی آزاد

۱۹:۴۵ تا ۲۰:۱۵: وزن کشی اوزان ۶۵ ، ۷۰ ، ۷۴ ، ۹۷ کشتی آزاد

۲۱:۳۰ تا ۲۴: مسابقات فینال و رده بندی ۴ وزن ۵۷ ، ۶۱ ، ۸۶ ، ۱۲۵ کشتی آزاد

شنبه ۴ شهریور:

۱۲:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۵ ، ۷۰ ، ۷۴ ، ۹۷ کشتی آزاد

۲۱:۳۰ تا ۲۴: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۵ ، ۷۰ ، ۷۴ ، ۹۷ کشتی آزاد